wydłużenie termin - inspektor nadzoru inwestorskiego

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

wydłuża termin składania aplikacji do ogłoszenia:

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn, e-mail: info@elizowka.pl

zatrudni na umowę zlecenie

 inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie robót : ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych, drogowych

Wymagane uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowalnych oraz posiadane doświadczenie w zakresie nadzoru inwestycji.

Nadzór obejmie roboty budowlane i towarzyszące na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. obejmujące:

1)      budowę hali  handlu hurtowego L z zapleczem administracyjno-biurowym na terenie Rynku Elizówka o powierzchni zabudowy 4706,98m², kubaturze 51252,16m3,

2)      budowę placów i dojazdów przy w/w hali o powierzchni 5768,59 m2 (kostka betonowa),

3)      urządzenie projektowanych terenów zieleni przy hali (2194,81 m2),

4)      rozbudowę sieci wewnętrznych: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz systemu monitoringu i sygnalizacji pożaru.

Planowany okres realizacji wyżej wymienionych robót: sierpień 2019 – marzec 2020 r.

Zainteresowani mogą przesłać oferty zawierające:

  • cenę wynagrodzenia miesięcznego,
  • doświadczenie przy nadzorowaniu inwestycji,
  • potwierdzenie posiadanych uprawnień budowlanych

na adres e-mail: techniczny@elizowka.pl w wydłużonym terminie do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 11.00.

Dodatkowych informacji w sprawie zatrudnienia udzielać będzie Janusz Maziarz, tel. 601-334-793 w dni robocze w godz. 9.00-15.00

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95