Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej hali L

Ogłoszenie o przetargu

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia:

opracowanie i  wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej hali  handlowo – magazynowej „L”  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na   terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.  wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani możliwości składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji o podobnym charakterze i złożoności, dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym.

Przystępujący do przetargu winni wnieść wadium  w wysokości 15000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych) w gotówce na rachunek zamawiającego PKO S.A. I O/Lublin nr 95 1240 2470 1111 0000 3221 4716

 lub w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

Materiały przetargowe: specyfikacja, regulamin przetargu do pobrania w sekretariacie Spółki w dni robocze w godz.  8:00 do 16:00.

Termin i miejsce składania ofert: 28 czerwca 2018  roku godz. 12:00 w sekretariacie Spółki  adres j.w. wyłącznie w formie pisemnej.

Otwarcie ofert nastąpi 28 czerwca 2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego z udziałem upoważnionych przedstawicieli oferentów. Informacji w sprawach przetargu

udzielać będzie Dyrektor Obsługi Rynku Janusz Maziarz tel. 601 334 793 e-mail: techniczny@elizowka.pl

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do  zmiany, odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 500 112 302
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij