Akademia Polska smakuje

Rynek Elizówka partnerował Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa w Konferencji "Akademia Polska smakuje". Wydarzenie odbyło się 27 listopada na Rynku Elizówka.

Konferencja została zrealizowana wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, której celem jest budowanie rozpoznawalności oznaczenia ,,Produkt polski’’ zarówno wśród producentów, konsumentów oraz prezentacja korzyści płynących z rejestracji wystawców na  stronie Polska smakuje.

W trakcie spotkania przedstawicieli instytucji współpracujących z KOWR: Izby Produktu Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mówili o:

  • zasadach, kryteria i zaletach stosowania oznaczenia „Produkt polski”,
  • elementach kontroli przeprowadzanych przez IJHARS dotyczącej umieszczania oznaczeń „Produkt polski”,
  • celu utworzenia Listy Produktów Tradycyjnych i korzyściach wynikających z posiadania oznaczenia,
  • wspieraniu rozwoju produktów regionalnych i lokalnych z obszaru woj. lubelskiego,
  • Ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich – korzyściach wynikających z jej zapisów,
  • działalności KGW przed i po wejściu w życie ustawy,
  • promocji zdrowej polskiej żywności pod wspólna marką „Polska smakuje”,
  • korzyściach z rejestracji na stronie „Polska smakuje”.

Po zakończeniu prezentacji odbyła się degustacja potraw regionalnych, które serwowało Pogotowie Cateringowe.

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95