Ogłoszenie NWZ - 10.08.2022

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu zarządu, adres: Elizówka 65 21 - 003 Ciecierzyn przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, w godzinach od 8:30 do 14:30.

Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty w uchwale Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zarządu nr 40/2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego realizacji inwestycji hali kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz opinia Rady Nadzorczej dot. powyższego wniosku, będą wyłożone w siedzibie Spółki, adres: Elizówka 65 21 -003 Ciecierzyn na piętnaście dni przed odbyciem walnego zgromadzenia, w godzinach od 8:30 do 14:30.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95