OGŁOSZENIE O PRACĘ

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn

tel. 81 756 39 30

poszukuje pracownika na stanowisko

Inspektora Rynku

(pracownik obsługi klienta – kasjer)

Obowiązki: praca na bramie wjazdowej - pobór opłat i ich kontrola na terenie Rynku Elizówka (zmiany 12 h w tym praca w nocy), obsługa niedzielnej giełdy samochodowej.

Kandydat na wyżej wskazane stanowisko powinien posiadać:

  • wykształcenie: minimum średnie,
  • znajomość obsługi komputera,

mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej oraz prawo jazdy kategorii B.

 

Oferowane warunki:

  • umowa o pracę,
  • kwartalna premia uznaniowa do 25% wynagrodzenia zasadniczego,
  • pakiet medyczny, pakiet sportowy.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o składanie CV w sekretariacie Spółki (Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn) lub przesłanie na adres mailowy: info@elizowka.pl

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Administratorem danych osobowych jest: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

2) Dane kontaktowe: e-mail: rodo@elizowka.pl lub listownie na adres: Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn.

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze na stanowisko: inspektora rynku.

4) Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres postępowania rekrutacyjnego.

5) Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania

i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016).

                                                                                                

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95