Postępowanie ofertowe na wykonanie usługi malowania oznakowania poziomego

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn, e-mail: info@elizowka.pl

zaprasza do składania ofert

na wykonanie usługi malowania oznakowania poziomego:

- malowanie linii ciągłej wzdłuż hali B1, C, D, E, F, G, H i K,

- malowanie na powierzchni wykonanej z asfaltu i kostki brukowej,

- malowanie cienkowarstwowe,

- wykorzystanie farby drogowej koloru żółtego,

- szerokość linii 12 cm,

- łączna długość odcinków wyniesie ok 2 000 metrów (240 m2).

 

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty, ofertę można złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki lub przesłać skan oferty na adres: jacek.fior@elizowka.pl

w terminie do dnia 9 maja 2023 roku.

W ofercie proszę o podanie ceny jednostkowej za malowanie 1 m2.

 

Terminy wykonania usługi: wykonanie malowania do 29 maja 2024 roku.

 

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela

Jacek Fior tel. 609 507 068,  e-mail: jacek.fior@elizowka.pl

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95