Spotkanie Pana Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami rynków hurtowych

Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z przedstawicielami rynków hurtowych. W spotkaniu uczestniczyli: Grzegorz Hempowicz Prezes Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe i Zarządu Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej, Mirosław Mazuruk Wiceprezes Stowarzyszenia i Prezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach, Andrzej Ryl Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego i Janusz Dąbrowski Dyrektor Praskiej Giełdy Spożywczej.

Minister przypomniał, że w programie rolnym rządu zapisane jest wsparcie rynków hurtowych w Polsce.  Podkreślił, ze niezbędne jest uchwalenie ustawy, w której zawarta będzie m.in. definicja rynku hurtowego. Podczas rozmów, które dotyczyły m.in. bieżących zagadnień funkcjonowania spółek omówiono także zapisy ustawy regulującej handel w niedzielę.

Według ministra Krzysztofa Jurgiela rynki hurtowe powinny być wyłączone z zakazu prowadzenia handlu w niedzielę. Kolejna sprawa  poruszona na spotkaniu, dotyczyła zagadnień związanych
z zawieraniem umów pomiędzy producentami, a uczestnikami rynku. W najbliższych miesiącach planowana jest Konferencja poświęcona polskim rynkom hurtowym, podczas której omówione mają zostać kwestie barier prawno-organizacyjnych w ich funkcjonowaniu,  pozyskania środków na rozwój, a także umieszczenie działalności rynków w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Szef resortu rolnictwa zwrócił też uwagę na potrzebę organizowania hal targowych, gdzie rolnik mógłby sprzedawać swoje produkty bezpośrednio odbiorcy końcowemu.

Relacja ze spotkania w TVP 1 Agrobiznes z dnia 23 maja 2017r. - "Rynki Hurtowe u Ministra Rolnictwa" można obejrzeć tutaj.

\

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95