Postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie stacji chlorującej z systemem lampy UV do dezynfekcji wewnętrznej sieci wodociągowej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Ogłoszenie

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl zaprasza do składania ofert na

na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie stacji chlorującej z system lampy UV do dezynfekcji wewnętrznej sieci wodociągowej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Zakres prac:

Wykonanie opracowania projektowego stacji chlorującej z lampą UV.

Wykonanie w pomieszczeniu hydrostatu stacji chlorującej z lampą UV.

Przeszkolenie pracowników Spółki z zakresu eksploatacji i obsługi zainstalowanych urządzeń.  

Odbiór techniczny zakresu prac:

Odbiór techniczny zakresu prac nastąpi po zgłoszeniu wykonania w/w prac

przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Z odbioru technicznego prac zostanie sporządzony protokół odbioru prac będący

podstawą do wystawienia faktury. 

Termin wykonania prac do 20 listopada 2022 roku 

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty proszę o przesłanie oferty na  adres: techniczny@elizowka.pl w terminie do dnia 13 października 2022 roku.

W ofercie proszę o zamieszczenie następujących informacji:

  1.  wstępnej koncepcji wykonania stacji chlorującej z lampą UV,
  2.  producenta oraz typów zastosowanych w koncepcji urządzeń,
  3.  okresu udzielonej gwarancji na wykonane prace i zastosowane urządzenia,
  4.  cenę wykonania stacji chlorującej,
  5.  cenę wykonania lampy UV.

 

Możliwa jest wizja lokalna miejsca montażu urządzeń i zapoznanie się z system wewnętrznej sieci wodociągowej rynku hurtowego po uprzednim ustaleniuterminu wizji lokalnej.

Firma składająca ofertę musi posiadać wszelkie zezwolenia wymagane prawem do przeprowadzenia tego rodzaju prac.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela

Janusz Maziarz tel. 601-334-793  e-mail: techniczny@elizowka.pl

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95