Postępowanie ofertowe na świadczenie usługi ochrony mienia i obiektów Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn

Ogłasza postępowanie ofertowe na

ŚWIADCZENIE USŁUGI  OCHRONY MIENIA I OBIEKTÓW LUBELSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.

 

W celu przedstawienia prawidłowej wyceny oraz zapoznania się z zakresem niezbędnym do świadczenia usługi, Oferent zobowiązany jest do

odbycia obowiązkowej wizji lokalnej  obiektów Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.              w Elizówce 

Ofertę należy złożyć osobiście, listownie na adres: Lubelski Rynek Hurtowy S.A.,              Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn lub przesłać zeskanowaną na adres e-mail: info@elizowka.pl

do dnia 20 wrzesnia 2022 roku

Specyfikacja postępowania ofertowego jest dostępna po przesłaniu zapytania na e-mail: jacek.fior@elizowka.pl   

Specyfikacja będzie wysyłana do zainteresowanych oferentów od dnia 7 września 2022 roku.

Osobą do kontaktu  w ramach niniejszego postępowania ofertowego jest:

Jacek Fior  tel. 609 507 068,  e-mail: jacek.fior@elizowka.pl  

Odpowiedzi na pytania oferentów będą udzielne na stronie internetowej Spółki www.elizowka.pl  pod ogłoszeniem  dotyczącym przedmiotowego postępowania ofertowego.

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95