Postępowanie ofertowe na wykonanie czyszczenia zbiornika nieczystości płynnych typu OGM 10 zlokalizowanego w sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Ogłoszenie

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl zaprasza do składania ofert na

wykonanie czyszczenia zbiornika nieczystości płynnych typu OGM 10

zlokalizowanego w sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Zakres prac:

opróżnienie zbiornika z nieczystości stałych i płynnych,

mycie i czyszczenie zbiornika z usunięciem osadów,

zagospodarowanie pozyskanych odpadów.

 

Odbiór techniczny zakresu prac:

Odbiór techniczny zakresu prac nastąpi po zgłoszeniu wykonania w/w prac

przez Wykonawcę do Zlecającego.

W/w zgłoszenie winno nastąpić z 48-godzinym wyprzedzeniem.

W momencie odbioru technicznego w/w zbiornik ma być oczyszczony

(opróżniony do dna z nieczystości).

Z odbioru technicznego prac zostanie sporządzony protokół odbioru prac będący

podstawą do wystawienia faktury.

 

Termin wykonania prac do 24 października 2022 roku

 

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty proszę o przesłanie oferty na  adres: techniczny@elizowka.pl w terminie do dnia 6 października 2022 roku.

W ofercie proszę o podanie ceny jednostkowej za czyszczenie i zagospodarowanie odpadów oraz wstępnego terminu wykonania usługi.

Wyżej wymienione urządzenia można zobaczyć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Czyszczenie i przegląd należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi przez producenta dotyczącymi konserwacji urządzeń.

Firma składająca ofertę musi posiadać wszelkie zezwolenia wymagane prawem do przeprowadzenia tego rodzaju prac.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela Janusz Maziarz tel. 601-334-793  e-mail: techniczny@elizowka.pl

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95