Postępowanie ofertowe na wykonanie naprawy 6 szt. hydrantów zewnętrznych w sieci hydrantowej sieci wodociągowej pożarowej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Ogłoszenie

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl zaprasza do składania ofert na wykonanie naprawy 6-szt. hydrantów zewnętrznych w sieci wodociągowej

Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Zakres prac:

Zakres prac obejmuje wykonanie naprawy 6-sztuk hydrantów przeciwpożarowych o średnicy:

 • 5-szt średnica DN 80,  
 • 1-szt średnica DN 100,

zlokalizowanych na powierzchni:

 • utwardzonej (kostka brukowa) – 3-szt,  
 • nie utwardzonej (trawnik) – 3-szt.

 

Wykonanie naprawy poprzedzi lokalizacja uszkodzenia elementów sieci wodociągowej. Przewiduje się wymianę bądź naprawę poszczególnych elementów sieci wodociągowej pożarowej:

 • hydrantu przeciwpożarowego,
 •  odcinka sieci pomiędzy hydrantem a zasuwą hydrantową,
 • zasuwy hydrantowej,

wraz z odtworzeniem nawierzchni pierwotnej.   

 

Po zakończonej naprawie Wykonawca zobowiązany jest wykonać badanie wydajności hydrantu przeciwpożarowego potwierdzonego pisemnym protokołem z badania hydrantu.

Odbiór techniczny zakresu prac nastąpi po zgłoszeniu wykonania w/w prac

przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Z odbioru technicznego prac zostanie sporządzony protokół odbioru prac będący

podstawą do wystawienia faktury. 

Termin wykonania prac do 16 października 2023 roku 

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty proszę o przesłanie oferty na  adres: techniczny@elizowka.pl w terminie do dnia 11 września 2023 roku.

W ofercie proszę o zamieszczenie następujących informacji:

 1. Ceny  jednostkowej za wykonanie:
 2. Wymiany hydrantu przeciwpożarowego o średnicy DN 80 i DN 100
 3. Naprawy odcinka sieci wodociągowej pomiędzy hydrantem, a zasuwą hydrantową .
 4. Wymiany zasuwy hydrantowej.
 5. Producenta hydrantu i zasuwy hydratowej.
 6. Udzielonej gwarancji na wykonane prace i  dostarczone urządzenia.
 7. Przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

Zamawiający  przewiduje możliwość wykonania wizji lokalnej miejsca wykonania prac  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Firma składająca ofertę musi posiadać wszelkie zezwolenia wymagane prawem do przeprowadzenia tego rodzaju prac.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela

Janusz Maziarz tel. 601-334-793  e-mail: techniczny@elizowka.pl

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95