Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowania przetargowego

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce informuje,  

że firma Strabag Sp. z o.o. adres: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

zwyciężyła w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę hali kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95