Informacja nt. wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

W nawiązaniu do przekazanego Akcjonariuszom ogłoszenia o dematerializacji akcji

(zamieszczonego na stronie internetowej Spółki) informujemy że,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.,

działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1798),

w dniu 24 czerwca 2020 r.

podjęło uchwałę o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95