Informacja o wyborze firmy do badania sprawozdań finansowych LRH S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 28 września 2017 r.

wybrała Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski w Lublinie, adres: ul. Chopina 24/17,

do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

i za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95