Informacja o wynikach postępowania ofertowego na wynajem boksu nr 9 na hali Kwiatowej B

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na wynajem boksu nr 9 na hali kwiatowej B Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym na wynajem powierzchni boksu nr 9 w hali kwiatowej B, najwyższą cenę na wynajem przedmiotowego boksu złożyła firma:

Fresh Flowers Hurtownia Kwiatów Michał Jaremek, Elizówka 65, Hala B, Boks nr 11, 21-003 Ciecierzyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95