Konferencja WUWM 2016

W dniach 18 – 20 maja 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się Konferencja WUWM 2016 (Światowego Stowarzyszenia Rynków Hurtowych). Konferencja została zorganizowana przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce. Wzięło w niej udział 154 delegatów oraz 20-stu prelegentów z 27 krajów z całego globu.

Konferencja rozpoczęła się oficjalną kolacją w dniu 18 maja 2016 roku w Muzeum Lubelskim na Zamku w Lublinie. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., następnie głos zabrał Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Prezes WUWM Manuel Estrada Nora. Uroczystości towarzyszyły występy taneczne i wokalne Zespołu Jawor oraz koncert Pana Artura Gadowskiego.
W dniu 19 maja 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym nastąpiło otwarcie sesji merytorycznych. W części oficjalnej głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Urzędu Miasta Lublin, Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz Urzędu Gminy Niemce.
Następnie rozpoczęły się sesje merytoryczne. Pierwsi zabrali głos prof. Andrzej Kowalski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Maria Andrzej Faliński z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, którzy rozpoczęli konferencje od tematu „Rynki Hurtowe – stagnacja czy ekspansja? Marzenia i realia na tle doświadczeń”. Następnie Pan Andrzej Ryl Prezes Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., będący moderatorem sesji: „Cechy i kierunki rozwoju rynków hurtowych w Europie Wschodniej” otworzył pierwszą sesję, w której głos kolejno zabrali:
•    Roman Fedyszyn z Rynku Hurtowego Shuvar we Lwowie,
•    Grigori Kołotow z Rynku Hurtowego w Petersburgu,
•    Waldemar Sochaczewski z Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa,
•    Wasilij Fiokistow z Białoruskiej Giełdy Towarowej w Mińsku,
•    Kazimierz Zdunowski z Polsko – Białoruskiej Izby Handlowej.
Następnie, zgodnie z programem konferencji Pan John Triantafyllis, z Rynku Centralnego w Atenach otworzył dyskusje w ramach sesji: „Przeciwdziałanie stratom i fałszowaniu żywności na rynkach”. Głos zabrali również:
•    Patricia Lennon z Real Deal w Wielkiej Brytanii,
•    Fabio Massimo Pallotini z CAR Scpa w Rzymie,
•    Wan Xiaoning z SZAP w Chinach,
•    Keith Dacies z CEO Borough Market w Londynie.
Po sesji drugiej Pani Rose Harrell z MFCA (Stany Zjednoczone) otworzyła sesję trzecią: „Nowoczesne technologie ekologiczne na rynkach hurtowych i detalicznych”. W sesji swoje prezentacje przedstawili:
•    Josep Tejedo z Rynku Mercabarna w Hiszpanii,
•    Florian de Saint – Vincent z Rynku Rungis we Francji,
•    Andrzej Czarnecki z Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa”.
Kolejna sesję poprowadził Pan Michał Kostelecki z Śląskiej Giełdy Kwiatowej w Tychach i otworzył dyskusję: „Kwiaty na Rynku – Korzyści i Praktyki”, w której głos zabrali:
•    Mariola Miklaszewska ze Związku Florystów Polskich,
•    Markus Schuetze z Oasis w Niemczech,
•    Jonas Nilsson ze Sztokholmskiego Rynku Kwiatowego w Szwecji,
•    Jeany Loyd z CGMA w Wielkiej Brytanii.
Równolegle z sesjami merytorycznymi w godzinach popołudniowych odbywały się spotkania B2B, zorganizowane przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele rynków hurtowych oraz firm z branży spożywczej z regionu lubelskiego oraz sąsiednich województw.
W dniu 20 maja 2016 roku odbyła się wizyta techniczna na Lubelskim Rynku Hurtowym S.A. w Elizówce, podczas której delegaci obserwowali sposób funkcjonowania i organizacji Rynku Elizówka. Po wizycie studyjnej uczestnicy konferencji powrócili do Lubelskiego Centrum Konferencyjnego na spotkania grup regionalnych: Europa, Azja i Pacyfik oraz Ameryki. Po spotkaniach grup regionalnych odbyły się wybory nowych przedstawicieli Zarządu WUWM (Światowego Stowarzyszenia Rynków Hurtowych) oraz podsumowano Konferencję WUWM 2016. Późnym popołudniem 20 maja 2016 roku część uczestników Konferencji odbyła wizytę techniczna w Gospodarstwie Ogrodniczym JMP Flowers w Stężycy. Uroczyste zamknięcie Konferencji WUWM 2016 odbyło się w Filharmonii Lubelskiej. Równolegle z ceremonią zamknięcia odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie ogłoszonym przez Sekretariat Generalny WUWM dotyczącym zapobieganiu marnotrawienia żywności.

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95