Struktura organizacyjna LRH S.A.

Rada Nadzorcza

  • Paweł Pikula - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Grażyna Maria Kiełek - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Renata Antoszek - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Stanisław Jagiełło - Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Paweł Mirosław - Członek Rady Nadzorczej
  • Paweł Stefan Wójcik - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

  • Paweł Pikula - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - Prezesa Zarządu

 

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95