Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę hali B2

                                               ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na zaprojektowanie i budowę hali B2:

Plik z odpowiedziami: kliknij tutaj

Pyt. nr 5: Prosimy o udostępnienie skanu uzbrojenia terenu istniejącego.

ODPOWIEDZ: Poniżej udostępniam zeskanowane mapy dotyczące istniejącego uzbrojenia w  miejscu planowanej do realizacji.

Załącznik do pytania nr 5. Uzbrojenie terenu skan nr 1

Załącznik do pytania nr 5. Uzbrojenie terenu skan nr 2

Załącznik do pytania nr 5. Uzbrojenie terenu skan nr 3

Załącznik do pytania nr 5. Uzbrojenie terenu skan nr 4

Pyt. nr 17 projekt architektura hali B1 jako uzupełnie do pytania nr 17: kliknij tutaj

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95