Ogłoszenie - możliwość dzierżawy gruntów rolnych

Dotyczy możliwości dzierżawy gruntów  rolnych

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.  informuje o możliwości dzierżawy gruntów rolnych.

W przypadku zainteresowania dzierżawą gruntów prosimy o złożenie oferty w sekretariacie Spółki lub przesłanie na adres e-mail: info@elizowka.pl 

do dnia  15 stycznia 2019 roku.

  Złożona oferta powinna zawierać:

  1. Dane oferenta.
  2. Proponowany okres dzierżawy gruntów rolnych.
  3. Cenę  jednostkową za dzierżawę  roczną  1 ha  gruntu rolnego.

 

Grunty przeznaczone do dzierżawy posiadają klasę orną gruntu   II i IIIa .

Poniżej przedstawiono usytuowanie gruntów  rolnych przeznaczonych  do dzierżawy. Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielać będzie Dyrektor Obsługi Rynku Janusz Maziarz tel. 601 334 793, e-mail: janusz.maziarz@elizowka.pl.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95