Organy Spółki

Zgodnie ze statutem organami Spółki są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Rada Nadzorcza

  • Marta Krzyżak – Członek Rady Nadzorczej,
  • Aleksander Batorski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Łukasz Reszka – Członek Rady Nadzorczej,
  • Paweł Pasik – Członek Rady Nadzorczej,
  • Artur Posłuszny – Członek Rady Nadzorczej.

Pracą Spółki kieruje:

  • mgr inż. Artur Niczyporuk - Prezes Zarządu
  • mgr Ewa Zybała - Członek Zarządu

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95