Postępowanie ofertowe na dostawę gazu ziemnego

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl

ogłasza

Postępowanie ofertowe na dostawę gazu ziemnego do obiektów Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w 2022 roku

Specyfikacje  istotnych warunków zamówienia do złożenia oferty w postępowaniu dostępne są drogą elektroniczną, po przesłaniu zapytania na

adres e-mail:  techniczny@elizowka.pl

Termin i sposób składania ofert  

 Ofertę można złożyć w sekretariacie spółki adres jak wyżej lub przesłać zeskanowane podpisane dokumenty ofertowe na adres e-mail: techniczny@elizowka.pl

 do dnia 25 listopada 2021 roku do godz. 11.00. 

Do oferty należy dołączyć wzór umowy.

Informacji w sprawach postępowania udzielać będzie

Janusz Maziarz tel. 601 334 793.

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95