Postępowanie ofertowe na dostawę i montaż agregatu chłodniczego do systemu klimatyzacji hali C

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl

ogłasza:

Postępowanie ofertowe na dostawę i montaż agregatu chłodniczego

do systemu klimatyzacji hali C Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia do złożenia oferty w postępowaniu dostępna drogą elektroniczną, po przesłaniu zapytania na

adres e-mail:  techniczny@elizowka.pl

Termin składania ofert:

 do dnia 19 listopada 2021 roku do godz. 12:00.

 

Informacji w sprawie postępowania ofertowego udzielać będzie

Janusz Maziarz tel. 601 334 793.

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95