Postępowanie ofertowe na modernizację oświetlenia wewnętrznego w ciągach komunikacyjnych hali D Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn

zaprasza do składania ofert na wykonanie

modernizacji oświetlenia wewnętrznego w ciągach komunikacyjnych hali D Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce  na oprawy ze źródłem światła LED

W celu przedstawienia prawidłowej wyceny oraz zapoznania się z zakresem niezbędnym do realizacji prac, Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej obiektu,

w których nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę można składać osobiście, listownie na adres: Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn lub przesłać zeskanowaną na adres e-mail: techniczny@elizowka.pl

do dnia 29 października 2021 roku

Specyfikacja postępowania ofertowego jest dostępna po przesłaniu zapytania na e-mail: techniczny@elizowka.pl. Osobą do kontaktu jest: Janusz Maziarz tel. 601 334 793.

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95