Postępowanie ofertowe na poliuretanowe płyty warstwowe

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn, e-mail: info@elizowka.pl

Zaprasza do składania ofert cenowych na zakup:

poliuretanowych płyt warstwowych (2 gatunek) pochodzących z poprzednich inwestycji Spółki, które od kilku lat są składowane na placu zewnętrznym na terenie LRH S.A.

Istnieje możliwość obejrzenia płyt przeznaczonych do sprzedaży.

Na sprzedaż przeznaczono następujące ilości płyt;

- 2 szt. o wymiarze 110 x 800 cm i grubości 10 cm (16 m2),

- 4 szt. o wymiarze 110 x 400 cm i grubości 10 cm (16 m2).

Cena wywoławcza - 75,00 zł netto za 1 m2.

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową zakupu,

- dane oferenta (imię, nazwisko, e-mail, tel. kontaktowy),

Podpisaną ofertę należy złożyć w formie skanu dokumentu drogą mailową na adres  e-mail: info@elizowka.pl

do dnia 31 grudnia 2021 roku do godz. 11.00.

Informacji odnośnie oferty udzieli:  Jacek Fior tel. 609 507 068, e-mail: jacek.fior@elizowka.pl

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95