Postępowanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonania opomiarowania istniejących instalacji centralnego ogrzewania

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn, e-mail: info@elizowka.pl

zaprasza do składania ofert na

Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonania opomiarowania istniejących instalacji centralnego ogrzewania w obiektach Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A, w Elizówce.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania w poszczególnych obiektach hal rynku hurtowego umożliwiającego rozliczenie kosztów ogrzewania powierzchni wynajętej przez najemców lokali zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Zakres prac:

Zakres prac dotyczy następujących obiektów: Budynek administracyjny A, hale handlowo-magazynowe: B,B1,C,D,E,F,G,H,K. W ramach dokumentacji projektowo-technicznej dla powyższych obiektów Wykonawca ma wykonać:

  • Projekt budowlano-wykonawczy opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania wraz z koniecznymi projektami branżowymi.
  • Uzgodnienie wykonanej dokumentacji z Zamawiającym.
  • Przedmiary robót.
  • Kosztorys inwestorski.
  • Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
  • Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).
  • Opracowanie uwzględniające metodykę i algorytm rozliczania kosztów ogrzewania powierzchni dla poszczególnych obiektów hal w zależności od przyjętych rozwiązań technicznych.

Termin wykonania prac: 

Termin wykonania prac 45 dni od daty zlecenia lub podpisania umowy z Wykonawcą.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty cenowe należy przesłać na adres e-mail: techniczny@elizowka.pl do dnia 3 listopada 2021 roku.

 

Informacje dodatkowe:

Szczegółowych informacji udzieli Janusz Maziarz, tel. 601 334 793, e-mail: techniczny@elizowka.pl

Możliwa jest wizja lokalna systemu grzewczego znajdującego się na obiektach Spółki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani możliwości składania ofert wariantowych

 

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do  zmiany, odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95