Postępowanie ofertowe

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn
ogłasza postępowanie ofertowe:

na wykonanie badania instalacji elektrycznych w obiektach hal  H i J  Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
Dane niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu dostępne są drogą elektroniczną, po przesłaniu zapytania na adres e-mail: techniczny@elizowka.pl

Termin i miejsce składania ofert:
13 grudnia 2016 do godz. 16:00
w siedzibie Spółki (Sekretariat Zarządu) adres jak wyżej lub przesłać na adres e-mail: techniczny@elizowka.pl

Informacji  szczegółowych w powyższej sprawie udzielać będzie
Janusz Maziarz tel. 601 334 793.

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95