Przetarg na dostawę i wymianę stolarki - odpowiedzi na pytania oferentów

Szanowni Państwo, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. informuje, że  zgodnie z  punktem III ust 7  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym na dostawę i wymianę stolarki okiennej w części  budynku Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce.

ulega zmianie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym na dostawę i wymianę stolarki okiennej w części  budynku Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce w zakresie:

W specyfikacji dodaje się  nastepujacy punkt:

I ust 7. Lubeski Rynek Hurtowy S.A. zastrzega sobie prawo  dokonania zmiany ( zminiejszenia)  wielkości przedmiotu zamówienia do 30% wartości przedmiotu zamówienia wycenionego przez oferenta w ofercie.

 

W związku z powyższą zamianą wydłuża się termin składania ofert w Postępowaniu przetargowym  nr 1.    Przetarg na dostawę i wymianę aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku administracyjnego Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.  nowy termin składania ofert to 24 marca 2017 do godziny 12.00

 

Odpowiedzi na pytania oferentów:

Przetarg na dostawę i wymianę aluminiowych fasad szklanych  w obiektach Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.  

  1. Czy możliwe jest wykonanie konstrukcji fasady w górnej części jako proste, a nie jak w projekcie w kształcie łuku.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie  techniczne pod warunkiem dostosowania wymiarów fasady do konstrukcji obiektów wynikającej z powyższej zmiany.

  1. Czy zamawiający rozważa zmniejszenie ilości okien uchylno-rozwiernych z  czterech sztuk do dwóch w części środkowej.

Odp.: Zamawiający zmienia wymóg ilości okien z 4 sztuk do 2 sztuk. ( Okna rozwierno-uchylne  brzegowe wykonać w postaci okien stałych)

  1. Jaka wartość współczynnika przenikana powinna być dla okna ?  

Odp.:  Dla zamontowanych okien jak i fasad wartość współczynnika przenikana powinna  zgodna z zobowiązującymi przepisami . Zgodnie z obowiązującymi od 01-01-2017 roku  przepisami wartość  współczynnika przenikania ciepła  nie może być niższa niż 1,1 W/m2K  

Odpowiedzi na pytania oferentów:

Przetarg na dostawę i wymianę aluminiowych fasad szklanych  w obiektach Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.  

 

  1. Jaka wartość współczynnika przenikana powinna być dla okna ?  

Odp.:  Dla zamontowanych okien jak i fasad wartość współczynnika przenikana powinna  zgodna z zobowiązującymi przepisami. Zgodnie z obowiązującymi od 01-01-2017 roku  przepisami wartość współczynnika przenikania ciepła nie może być niższa niż 1,1 W/m2K.

 

 

Ogłoszenie

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl ogłasza postępowania przetargowe:

Postępowanie przetargowe  nr 1.   

Przetarg na dostawę i wymianę aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku administracyjnego Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Postępowanie przetargowe  nr 2.

Przetarg na dostawę i wymianę aluminiowych fasad szklanych

w obiektach Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

W postępowaniach mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym.

Specyfikacje  istotnych warunków zamówienia do złożenia oferty w postępowaniach dostępne są drogą elektroniczną, po przesłaniu zapytania na

adres e-mail:  techniczny@elizowka.pl

Termin i miejsce składania ofert:

 postępowanie nr 1  do 20 marca  2017 do godz. 12:00

postępowanie nr 2  do 20 marca  2017 do godz. 13:00

w sekretariacie Spółki adres j.w. wyłącznie w formie pisemnej.

Informacji w sprawach postępowań przetargowych udzielać będzie

Janusz Maziarz tel. 601 334 793.

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95