Przetarg na usługę ochrony osób i mienia

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia  
na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce


Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Elizówce 65,  21-003 Ciecierzyn ogłasza przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia  na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce.


Dokumenty przetargowe dostępne są w siedzibie Spółki w pok. nr 16. Informacje na temat przetargu można uzyskać
pod numerem tel. 081 756 81 06.

Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2016 roku do godz. 13.00 w Sekretariacie LRH S.A. w Elizówce lub przesłać pocztą na adres: Elizówka 65, 21 – 003 Ciecierzyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95