Przetargi

Postępowanie ofertowe na wykonanie fundamentów pod halę namiotową na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Ogłoszenie   Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl  zaprasza do składania ofert  na:   WYKONANIE  FUNDAMENTÓW POD HALĘ NAMIOTOWĄ  NA TERENIE LUBELSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.     W postępowaniach mogą wziąć udział Wykonawcy, któ...

więcej

Postępowanie ofertowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych wytworzonych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

  Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn Ogłasza postępowanie ofertowe na  świadczenie usługi odbioru i zagosp...

więcej

Postępowanie ofertowe na wykonanie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania w halach C, B, B1

Postępowanie ofertowe Wykonanie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania w  halach C, B, B1   Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w El...

więcej

Wydłużenie terminu składania ofert - dostawa i montaż hali produkcyjno-magazynowej

  WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 6 LIPCA 2022 Postępowanie ofertowe dostawa i montaż hali produkcyjno - magazynowej o p...

więcej

Postępowanie ofertowe na dostawę i montaż hali produkcyjno-magazynowej

Ogłoszenie Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl ogłasza postępowanie ofertowe na:   DO...

więcej

Postępowanie ofertowe na wykonanie okresowych przeglądów agregatów chłodniczych i urządzeń klimatyzacyjnych Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Ogłoszenie Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl ogłasza postępowania ofertowe na: POSTĘPOWAN...

więcej

Postępowanie ofertowe na wykonanie usługi czyszczenia dwóch separatorów koalescencyjnych z osadnikiem przeznaczonych do oddzielania ze ścieków opadowych zawiesiny i substancji olejowych

  Ogłoszenie Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl zaprasza do składania ofert na wyko...

więcej

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95