Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla zamówionej hali namiotowej o wymiarach 12m x 25m

Ogłoszenie

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl ogłasza postępowania ofertowe:

Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla zamówionej

hali namiotowej o wymiarach 12m x 25m

 

Zakres prac:

 1. Projektu budowlanego; projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego Hali Namiotowej
 2. Projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych, specyfikacji wykonania robót budowlanych  zawierającego rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi.
 3. Uzyskania wszelkich opinii uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu Hali Namiotowej
 4. Wykonanie dokumentacji technicznej do odbioru hali.

 Informacje dodatkowe:

 • Cel sporządzenia dokumentacji uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie.
 • Inwestor posiada projekt konstrukcyjny hali namiotowej.
 • Inwestor nie posiada badań gruntu z miejsca posadowienia hali.
 • W hali nie przewiduje się wykonania jakichkolwiek instalacji technicznych.
 • W hali nie przewiduje się wykonania posadzki.
 • Lokalizacja hali namiotowej teren rynku hurtowego.
 • Przeznaczenie hali – magazyn artykułów ogrodniczych.  

 

Opis  zamówionej hali namiotowej:

Hala magazynowa

25x12x4,5

Szerokość

12,0m

Długość

25,0m

Wysokość ściany bocznej

4,0m

kąt nachylenia dachu

22o

Konstrukcja  hali

Konstrukcja ryglowa, jedno nawowa, aluminiowa

Obciążenie konstrukcji hali

I – strefa obciążenia wiatrem

III – strefa obciążenia śniegiem

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

Cynkowanie ogniowe klasa korozyjności C2 metoda zanurzeniowa

Klasa pożarowa

„E”  namiotu Q < 500MJ

Poszycie ścian bocznych wg opcji:

Plandeka PCV gramatura min 660g/m2 –kolor biały, klasa ogniochronności NRO

Poszycie dachu

Plandeka PCV gramatura min 660g/m2–kolor biały klasa ogniochronności NRO ewentualnie atest trudnopalności potwierdzony przez ITB

Brama zewnętrzna

Pełna konstrukcja stalowa przesuwna, prowadzenie poziome, napęd ręczny, wymiary szerokość 5000mm wysokość 4200mm, jednoskrzydłowa klasa korozyjności C2 klasa ogniochronności NRO

Drzwi techniczne

Drzwi stalowe ocynkowane 1000 mm x 2100 mm klasa korozyjności C2 klasa ogniochronności NRO

Membrana wewnętrzna zapobiegająca się przeciw skraplaniu się wody

Segmentowana

Segmentacja hali

5 mb

Dokumentacja hali dostarczona przez Wykonawcę

Projekt techniczny w branży konstrukcyjnej wraz z obliczeniami oraz innymi niezbędnymi dokumentami atesty, certyfikaty itp. 

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym.

 

Termin i sposób składania ofert 

 Ofertę  można złożyć w sekretariacie spółki adres jak wyżej lub przesłać podpisaną i zeskanowaną na adres e-mail: techniczny@elizowka.pl

 do dnia 5 maja 2022 roku 

 

Informacji w sprawach postępowania udzielać będzie

Janusz Maziarz tel. 601 334 793.

adres e-mail: techniczny@elizowka.pl

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95