Postępowanie ofertowe na dostawę i montaż bramy rozładunkowej w hali kwiatowej B Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Ogłoszenie

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn,

e-mail: info@elizowka.pl

Ogłasza postępowania ofertowe na:

Dostawa i montaż bramy rozładunkowej w hali  kwiatowej B

Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Zakres prac:

 1. Wykonanie wizji lokalnej.
 2. Dostawa bramy.
 3. Montaż bramy w przygotowanym otworze .
 4. Regulacja i uruchomienie.

Parametry techniczne bramy:

 1. Producent  bramy:  Horman
 2. Typ bramy: SPU40F42 
 3. Wymiary bramy szer. 4150 x 4375 mm:
 4. Prowadzenie bramy typu  N.
 5. Panel bramy  LPU 42   grubość 42mm, wys. 625mm i 750mm, wypełniony pianką poliuretanową.
 6. Kolor bramy: na zewnątrz RAL 6005, wewnątrz 9002.
 7. Drzwi przejściowe bez progu szerokość światła 940mm, wysokość światła 2205 mm, drzwi lewe otwierane na zewnątrz ukryte zawiasy samozamykacz z blokadą.
 8. Napęd elektryczny WA400/A445, strona prawa.
 9. Wyłącznik krańcowy.
 10. Fotokomórka wyprzedzająca VL.

 

 W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym.

 

Termin składania ofert: do dnia 6 kwietnia 2022.

Ofertę należy przesłać na e-mail: techniczny@elizowka.pl

W ofercie proszę wskazać proponowany termin dostawy i montażu.

Informacji w sprawach postępowania ofertowego udzielać będzie

Janusz Maziarz tel. 601 334 793 e-mail: techniczny@elizowka.pl

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania ofertowego, bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95