POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA HALĘ B2

                                             Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

z siedzibą w Elizówce 65,  21-003 Ciecierzyn

ogłasza postępowanie ofertowe nieograniczone na

najem boksów handlowo-magazynowych i stanowisk handlowo-wystawienniczych 

 zlokalizowanych  na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce,

w hali kwiatowej B2

Projekt umowy, regulamin oraz druk oferty dostępne są w siedzibie Spółki,
w pok. nr 16, oraz na stronie www.elizowka,pl

Szczegółowe informacje pod numerami tel.: 81 756 81 06 i 509 992 538.

Oferty wraz z ceną za jeden metr kwadratowy powierzchni można składać:

listownie, osobiście w siedzibie Wynajmującego, tj.: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. (Sekretariat Zarządu), adres: Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn lub przesłać zeskanowaną ofertę na adres bok@elizowka.pl,

 do dnia  16 maja 2023 roku do godz. 12.00.

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków postępowania na najem powierzchni handlowej w hali kwiatowej B2

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95