POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA HALĘ B2

 

 

                                  Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

z siedzibą w Elizówce przy ul. Szafranowej 6, 21-003 Ciecierzyn

ogłasza postępowanie ofertowe nieograniczone na

najem boksów handlowo-magazynowych i stanowisk handlowo-wystawienniczych 

 zlokalizowanych  na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce,

w hali kwiatowej B2

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95