Postępowanie Ofertowe na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego inwestycji Budowy Hali Kwiatowej B2

OGŁOSZENIE

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn,

e-mail: info@elizowka.pl.

Zaprasza do składania ofert w zakresie świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego inwestycji: Budowa Hali Kwiatowej B2 Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.  

Obejmującego zakres:

 konstrukcyjno–budowlany,  sanitarny, elektryczny, drogowy.

Złożona oferta powinna obejmować cały zakres świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego inwestycji tj. nadzór w zakresie nad :

 • pracami projektowymi,

 • robotami  ogólnobudowlanymi,

 • robotami sanitarnymi,

 • robotami elektrycznymi,

 • robotami drogowymi.

Planowane etapy realizacji inwestycji:

 •  I- etap prac projektowych luty-maj 2022 roku,

 • II- etap robót maj-grudzień 2022 roku.

Oferta powinna zawierać:

 • cenę ryczałtową wynagrodzenia za nadzór nad całymi pracami projektowymi,

 • cenę miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za nadzór na robotami budowlanymi, 

 •  pisemną informację o posiadanym doświadczeniu w nadzorowaniu inwestycji o podobnym charakterze przez poszczególnych inspektorów branżowych,

 • potwierdzenie posiadanych przez członków grupy inspektorów uprawnień budowlanych i przynależności do izby budowlanej. 

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty, ofertę należy przesłać w formie skanu podpisanych dokumentów na adres e-mail: techniczny@elizowka.pl                                        

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2022 roku.             

Dodatkowych informacji w powyższej  sprawie udzielać będzie Janusz Maziarz, tel. 601-334-793 w dni robocze w godz. 10.00-14.00.

W załączonych do ogłoszenia pilikach znajduje się opis inwestycji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego.

Załącznik nr 1 do SWIZ - Program funkcjonalno użytkowy Hali Kwaitowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Załącznik nr 1 Rys. nr 1 do Programu funkcjonalno - użytkowego hali kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Załącznik nr 1 Rys. nr 2 do Programu funkcjonalno - użytkowego hali kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95

mini logo
nasz facebook
Copyright © Giełda Elizówka - 2016. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij