POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO

 

Postępowanie ofertowe na udzielenie

Kredytu Inwestycyjnego

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Elizówce 65,  21-003 Ciecierzyn ogłasza postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego – inwestycyjnego – w wysokości do 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie i refinansowanie inwestycji pod nazwą Hala kwiatowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Oferty, w sposób określony w zapytaniu ofertowym, należy składać do dnia 14 kwietnia 2023 roku do godz. 12.00 w Sekretariacie LRH S.A. w Elizówce.

Podmioty zainteresowane proszone są o kontakt w celu otrzymania dokumentów ofertowych.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Tulej, tel. 509 921 442, e-mail: ksiegowosc@elizowka.pl.

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95