Postępowanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo technicznej dotyczącej wykonania konstrukcji stalowej i montażu bramy przemysłowej

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

zaprasza do składnia ofert cenowych

na wykonanie dokumentacji projektowo technicznej dotyczącej  wykonania konstrukcji  stalowej i montażu bramy przemysłowej

w hali kwiatowej B Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie  dokumentacji projektowo- technicznej dotyczącej  wykonania konstrukcji  stalowej i montażu bramy przemysłowej HORMANN  SPU42 z napędem elektrycznym o wymiarach: 4150 mm x 4375mm  (szerokość x wysokość) w elewacji hali kwiatowej  B Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w celu uzyskania stosowych decyzji urzędowych na wykonanie robót budowlanych.

Wymagania dotyczące zakresu wykonywanej dokumentacji projektowo-technicznej:

 1. Wykonawca winien wyodrębnić oddzielnie każdy projekt budowlany wykonawczy występujący w danej branży oraz wydać wykaz obejmujący wszystkie przekazane Zamawiającemu opracowania.
 2. Wykonawca opatrzy dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, w pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami.
 3. Wykonawca wyda wraz z dokumentacją wykaz opracowań ujmujący wszystkie projekty wchodzące w zakres  dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, dla opracowań objętych w/w wykazem, stanowiące integralną część przekazywanej dokumentacji.
 4. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje personelem posiadającym uprawnienia projektowe w specjalnościach i zakresach (bez ograniczeń), które odpowiadają zakresowi rzeczowemu przedmiotowej oferty oraz członkostwo odpowiednich Izb Inżynierów Budownictwa (z posiadaniem aktualnego zaświadczenia na czas realizacji prac projektowych) oraz posiadać doświadczenie w zakresie przedmiotowej oferty.
 5. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami i przepisami prawa, gwarantująca osiągnięcie założeń projektowych oraz bezpieczeństwo obsługi.
 6. Dokumentacja powinna spełniać wymogi formalne i merytoryczne pozwalające na dokonanie zgłoszenia robót oraz ich realizację. Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich uzgodnień i opinii do projektu wynikających z przepisów i warunków lokalnych.
 7. Dokumentacja powinna zawierać pełny merytoryczny opis przyjętych rozwiązań, prac i informacji technicznych niezbędnych przy realizacji projektu wraz z niezbędną ilustracją graficzną.
 8. Dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania stanu istniejącego.
 9. Wykonawca winien zapewnić sprawdzenie projektów wykonawczych, we wszystkich branżach, przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p/pożarowych oraz bhp.
 10. Dokumentacja w wersji elektronicznej winna być dostarczona w plikach edytowalnych umieszczonych w folderach o tej samej zawartości jak wersja papierowa dokumentacji tj. ściśle odzwierciedlających wersję papierową dokumentacji z zachowaniem pełnej funkcjonalności programów, w których została stworzona.

W  przypadku zainteresowania złożeniem oferty,  w  przesłanej  ofercie  należy podać następujące informacje:

 • cenę za wykonanie dokumentacji projektowo technicznej.
 • przewidywany termin wykonania całego zakresu dokumentacji projektowej.

Możliwa jest wizja lokalna przedmiotu zamówienia

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółki lub przesłać skan podpisanej oferty e-mailem na adres: info@elizowka.pl

do dnia 11 czerwca  2021 roku.

 

Dodatkowych informacji w sprawach technicznych udzieli:

Janusz Maziarz

tel. 601 334 793             

e-mail: techniczny@elizowka.pl

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 500 112 302
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij