Postępowanie ofertowe na wykonanie okresowych przeglądów agregatów chłodniczych i urządzeń klimatyzacyjnych Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Postępowanie ofertowe na wykonanie okresowych przeglądów agregatów chłodniczych i urządzeń klimatyzacyjnych Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Ogłoszenie

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce przy ul. Szafranowej 6, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl ogłasza postępowania ofertowe na:

POSTĘPOWANIE OFERTOWE

Wykonanie okresowych przeglądów agregatów chłodniczych

 i urządzeń klimatyzacyjnych

Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

W postępowaniach mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do złożenia oferty w postępowaniu dostępna jest drogą elektroniczną, po przesłaniu zapytania na

adres e-mail: techniczny@elizowka.pl

Termin i miejsce składania ofert:

ofertę należy złożyć w terminie do  dnia 3 sierpnia 2023 roku

 

Oferty można składać osobiście lub listownie w siedzibie Zamawiającego, tj.:  Lubelski Rynek Hurtowy S.A. –w Elizówce (Sekretariat Zarządu), adres: Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn.

 lub przesłać e-mailem na adres techniczny@elizowka.pl (w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną dokumenty ofertowe winne być podpisane i zeskanowane).

 

Informacji w sprawie postępowania ofertowego udzielać będzie

Janusz Maziarz tel. 601 334 793.

e-mail: techniczny@elizowka.pl

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


 

Dokumenty postępowania do pobrania:

  1. Specyfikacja postępowania ofertowego.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95