Postępowanie ofertowe na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego hali produkcyjno- magazynowej M1

 

 

Ogłoszenie

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl ogłasza postępowania przetargowe:

Postępowanie ofertowe na wykonanie

programu funkcjonalno-użytkowego hali produkcyjno- magazynowej M1  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym.

Opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy dostępne są drogą elektroniczną,

po przesłaniu zapytania na

adres e-mail:  techniczny@elizowka.pl

Termin i sposób składania ofert: 

 Ofertę można złożyć w sekretariacie spółki adres jak wyżej lub przesłać zeskanowaną i podpisane dokumenty ofertowe  na adres e-mail: techniczny@elizowka.pl

 do dnia 17 maja 2023 roku  

Informacji w sprawach postępowania udzielać będzie

Janusz Maziarz tel. 601 334 793.

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95