Postępowanie ofertowe na wykonanie usługi czyszczenia dwóch separatorów koalescencyjnych z osadnikiem przeznaczonych do oddzielania ze ścieków opadowych zawiesiny i substancji olejowych

 

Ogłoszenie

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl

zaprasza do składania ofert

na wykonanie usługi czyszczenia dwóch separatorów koalescencyjnych z osadnikiem przeznaczonych do oddzielania ze ścieków opadowych zawiesiny i substancji olejowych.

Separatory umiejscowione są w zabudowie podziemnej w ciągu kanalizacji deszczowej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

 

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty, ofertę  można złożyć osobiście w sekretariacie Spółki  lub przesłać skan oferty na  adres: techniczny@elizowka.pl

w terminie do dnia 26 maja 2023 roku.

W ofercie proszę o podanie ceny jednostkowej usługi  czyszczenia i zagospodarowania odpadów z dwóch separatorów ropopochodnych oraz wstępnego terminu wykonania usługi.

Terminy czyszczenia separatorów ropopochodnych :

  1. Termin pierwszego czyszczenia separatorów od 1 do 15 czerwca 2023 roku
  2. Termin drugiego czyszczenia separatorów  od 15 do 30 października 2023 roku

Wyżej wymienione urządzenia można zobaczyć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

TYP separatora ECO II NG 50/0,5

Producent   ECOLOGIC Cezary Szalla 

Ilość separatorów 2 szt.

Czyszczenie i przegląd separatorów należy wykonać zgodnie z zawartymi przez producenta wytycznymi dotyczącymi konserwacji urządzeń.

Firma składająca ofertę musi posiadać wszelkie zezwolenia wymagane prawem

do przeprowadzenia tego rodzaju prac.

 Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela

Janusz Maziarz tel. 601-334-793  e-mail: techniczny@elizowka.pl

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95