Postępowanie ofertowe na wykonywanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Ogłoszenie

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl ogłasza

POSTĘPOWANIE OFERTOWE

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

W postępowaniach mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do złożenia oferty w postępowaniu dostępna jest drogą elektroniczną, po przesłaniu zapytania na

adres e-mail: techniczny@elizowka.pl

Termin i miejsce składania ofert:

ofertę należy złożyć w terminie do  dnia 

22 maja 2023 roku

osobiście lub listownie w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce (Sekretariat Zarządu), adres: Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn.

 lub przesłać e-mailem na adres techniczny@elizowka.pl (w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną dokumenty ofertowe winne być podpisane i zeskanowane).

Informacji w sprawie postępowania ofertowego udzielać będzie

Janusz Maziarz tel. 601 334 793.  e-mail: techniczny@elizowka.pl

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95