Wydłużenie terminu składani ofert w postępowaniu ofertowym na wykonanie przeglądu aktywnych systemów bezpieczeństwa instalacji gazowej typu GAZEX w obiektach Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A

 

Ogłoszenie

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 

adres: Elizówka ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl ogłasza

POSTĘPOWANIE OFERTOWE

na wykonanie przeglądu aktywnych systemów bezpieczeństwa instalacji gazowej typu GAZEX  w obiektach Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

 

Zakres prac :

  • Przegląd systemu detekcji gazu ziemnego GAZEX MD-4.Z, lokalizacja – budynek techniczny  pomieszczenie kotłowni gazowej.
  • Przegląd systemu detekcji gazu ziemnego GAZEX MD-2.Z oraz wykonanie kalibracji dwóch czujników gazu, lokalizacja – hala handlowo-magazynowa L pomieszczenie kotłowni gazowej. 

W postępowaniach mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym.

Termin i miejsce składania ofert:

ofertę należy przesłać w terminie do dnia 

2 października  2023 roku.

 

drogą elektroniczną na adres e-mail: techniczny@elizowka.pl                     

(dokumenty ofertowe winne być podpisane i zeskanowane)

 lub listownie na adres

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce (Sekretariat Zarządu),

Elizówka ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn

 albo złożyć osobiście w sekretariacie  siedziby Spółki adres jw.

Informacji w sprawie postępowania ofertowego udzielać będzie

Janusz Maziarz tel. 601 334 793.  e-mail: techniczny@elizowka.pl

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95