Wydłużenie terminu składania ofert - dostawa i montaż hali produkcyjno-magazynowej

 

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

DO DNIA 6 LIPCA 2022

Postępowanie ofertowe dostawa i montaż hali produkcyjno - magazynowej

o powierzchni 1000 M2 na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym.

 

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia do złożenia oferty w postępowaniu dostępne są drogą elektroniczną od dnia 6 lipca 2022 roku

po przesłaniu zapytania na

adres e-mail:  techniczny@elizowka.pl

 

Termin i sposób składania ofert  

 Ofertę  można złożyć lub przesłać pocztą do  sekretariatu spółki adres jak wyżej,

 do dnia 6 lipca 2022 roku  

 

Informacji w sprawach postępowania udzielać będzie

Janusz Maziarz tel. 601 334 793,  e-mail: techniczny@elizowka.pl

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95