Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w obiekcie hali G do zasilania urządzeń chłodniczych

Ogłoszenie

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce, Elizówka ul Szafranowa 6,  21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl

zaprasza do składania ofert na

Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w obiekcie hali G do zasilania urządzeń chłodniczych

Zakres prac do wykonania

  • opracowanie dokumentacji projektowej,
  • wykonanie trasy kablowej
  • wykonanie wewnętrznej linii zasilającej ok. 135 mb kabel miedziany 5 x 25 mm2
  • przyłączenie kabla do pola odpływowego na rozdzielni niskiego napięcia,
  • wykonanie rozdzielni z wyposażeniem (rozdzielnica 4x12 IP65, rozłącznik, ochronnik, licznik 3f, kontrola faz, 3 obwody elektryczne wyposażone w wyłącznik różnicowo prądowy i wyłącznik nadprądowy (2 x C32 A; 1 x C25 A)
  • wykonanie na boksach rozdzielni elektrycznych o ilości pół 2 x 18 wyposażonymi w rozłącznik, wyłącznik różnicowoprądowy, wyłącznik nadprądowy oraz licznik energii elektrycznej.  
  • wykonanie prób i pomiarów wykonanej instalacji,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej.

 

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty cenowej na wykonanie powyższego zadania zeskanowaną i podpisaną ofertę należy przesłać na adres e-mail:  techniczny@elizowka.pl

w terminie do dnia 22 grudnia 2023 roku.

Możliwa jest wizja lokalna zakresu robót do wykonania

 Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela

Janusz Maziarz tel. 601-334-793 e-mail: techniczny@elizowka.pl

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95