ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYNAJEM BOKSU NR 40 W HALI KWIATOWEJ „B”

     

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

OFERT CENOWYCH  NA WYNAJEM

BOKSU NR 40

W HALI KWIATOWEJ „B”

LUBELSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn e-mail: info@elizowka.pl zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem boksu nr 40 zlokalizowanego w hali kwiatowej „B” o powierzchni 195,50 m2.

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty na wynajem przedmiotowego boksu, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Oferta na wynajem boksu nr 40 w hali kwiatowej B ”

 w sekretariacie Spółki adres jak wyżej do dnia

28 PAŹDZIERNIKA 2022 roku do godz. 12.00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Złożona oferta powinna zwierać:

  • dane  oferenta tj. oznaczenie firmy, siedziba, prawna forma działania
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
  • cenę jednostkową najmu powierzchni w PLN netto za 1m2 (wartość wyrażona  cyfrowo i słownie)
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego.
  • należycie sporządzone pełnomocnictwo do sporządzenia, przedstawienia oferty i zawarcia umowy dla osób podpisujących ofertę, jeżeli nie jest to osoba wymieniona w rejestrze.

Oferta musi być podpisana i parafowana przez Oferenta lub należycie upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

Kryterium wyboru najlepszej oferty: najwyższa zaoferowana przez oferenta cena wynajmu powierzchni boksu.

Cena minimalna wynajmu powierzchni zgodnie z obowiązującym cennikiem

LRH S.A.  wynosi:  50,00 zł netto za m2

Termin podpisania umowy:  31 październik 2022 r.

                                   Termin wynajmu boksu: od 1 listopada 2022 r.

                                   Rodzaj umowy:   czas nieokreślony.

                Wzór umowy do wglądu w Biurze Obsługi Klienta LRH S.A..

 

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielą  pracownicy Biura Obsługi Klienta Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce,  tel.  81 756 81 06, e-mail: bok@elizowka.pl

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95

mini logo
nasz facebook
Copyright © Giełda Elizówka - 2016. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij