Zaproszenie do składania ofert na Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji środowiskowej inwestycji budowy hali

                                                     Zaproszenie do składania ofert

Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia celu uzyskania decyzji środowiskowej inwestycji budowy hali

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia

Budowa hali handlowo-magazynowej  M1  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. 

W ramach powyższego Wykonawca między innymi  zobowiązany będzie do dokonywania ustaleń w zakresie ustalenia zapisów decyzji oraz ewentualnych uwag i uzupełnień z organami opiniującymi (RDOŚ, Inspekcja Sanitarna, Wody Polskie) oraz z Organem prowadzącym (Urzędem Gminy Niemce). 

Karta Informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69 ustawy.

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty cenowe należy przesłać na adres e-mail: techniczny@elizowka.pl

Termin składania ofert do 9 listopada  2023 roku

Do składanych ofert proszę dołączyć doświadczenie w zakresie realizacji podobnego zakresu prac.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli

Janusz Maziarz tel. 601 334 793 e-mail: techniczny@elizowka.pl

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95