Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie wniosków objętych wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (inwestycja A1.4.1.)

Zaproszenie do składania ofert

na sporządzenie wniosków objętych wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (inwestycja A1.4.1.)

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Elizówce 65,  21-003 Ciecierzyn zaprasza do składania ofert na sporządzenie wniosków objętych wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. przedsięwzięć związanych z wykonywaniem działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy), za realizację której odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zleceniem mogą być objęte dwa wnioski Spółki, wartość każdego przedsięwzięcia ok. 15 mln zł.

Oferty należy składać do dnia 12 maja 2023 roku do godz. 12.00 na adres mailowy info@elizowka.pl

Podmioty zainteresowane proszone są o kontakt w celu otrzymania szczegółowych informacji.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Tulej, tel. 509 921 442, e-mail: ksiegowosc@elizowka.pl.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95