Skup jabłek - Motycz i Poniatowa

Informujemy, że skup jabłek odbywa się w zakładach w:

1. Motyczu, Motycz 325A, 21-030 Motycz, przyjęcie owoców tel. 882 436 577

2. Poniatowej, ul. Szkolna 64, 24-320 Poniatowa, przyjęcie owoców tel. 532 745 197

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95