Struktura własności

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. jest niepubliczną spółką akcyjną.
Struktura akcjonariatu wg stanu z dnia 4 czerwca 2024 roku przedstawia się następująco:

Ministerstwo Skarbu Państwa 87,96 %
Województwo Lubelskie 1,02 %
Gminy 0,36 %
Producenci 3,87 %
Inne podmioty 6,79 %

Redaktor BIP: Anna Kurleto-Paklepa, tel. 500 112 302, e-mail: marketing@elizowka.pl

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95