Wydłużenie terminu postępowania ofertowego na udzielenie Kredytu Inwestycyjnego

Wydłużenie terminu postępowania ofertowego na udzielenie Kredytu Inwestycyjnego

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

z siedzibą w Elizówce 65,  21-003 Ciecierzyn

ogłasza postępowanie ofertowe,

którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego – inwestycyjnego – w wysokości do 8 832 000 zł

(słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie i refinansowanie inwestycji

pod nazwą Hala handlowo-magazynowa wysokiego składowania z segmentem biurowym wraz z otoczeniem (Hala „L”).

 

Oferty, w sposób określony w zapytaniu ofertowym,

należy składać do dnia 6 lipca 2020 roku do godz. 12.00 w Sekretariacie LRH S.A. w Elizówce.

 

Podmioty zainteresowane proszone są o kontakt w celu otrzymania dokumentów ofertowych.

 

Osoba do kontaktu: Małgorzata Tulej, tel. 509 921 442, e-mail: ksiegowosc@elizowka.pl.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95