Zapytania ofertowe na wykonanie audytu

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce zwraca się z prośbą o przedstawienie wariantowej  oferty cenowej na wykonanie:

  1. Audytu efektywności energetycznej dla Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
  2. Audytu dla poszczególnych obiektów Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. pod kątem uzyskania dofinasowania z programu: Infrastruktura i Środowisko

Działnie 1.2.  Promowanie  efektywności  energetycznej  i  korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Obiekty: zakresem objęte byłyby  obiekty wybudowane 2000 roku w zestawieniu oznoczone kolorem żółtym Obiekty Budynek Administracyjny A, Hale B, B1, C, D, E, F, G,  i bud techniczny).

W wycenie proszę o podanie cen za wykonanie audytu z wyszczególnieniem na poszczególne obiekty

  1. Wykonanie audytu niezbędnego w zakresie uzyskania dofinasowania do budowy na dachu hali przemysłowej elektrownii fotowoltaicznej o mocy 200KW.  

 

W załączniku znajdują się dodatkowe informacje i  dane  dotyczące obiektów Lubeskiego Rynku Hurtowego S.A. /files/userfiles/files/Informacje%20dodatkowe%20Audyt-1(1).pdf

 

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty cenowej  wykonania audytu, ofertę cenową należy  przesłać na e-mail techniczny@elizowka.pl  do dnia 22 lutego do godziny 12.00.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny 601 334 793 lub e-mail techniczny@elizowka.pl. Istnieje możliowść dokonania wizji lokalnej obiektów.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95